ดอกแก้วเมืองจีน


NA
ดอกแก้วเมืองจีน
จิงจูฉ่าย, แก้วเมืองจีน(เหนือ)
Artemisia lactiflora Wall. ex DC.
Artemisia
lactiflora
Wall. ex DC.
ASTERACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ