โกฏจุฬาลัมภาจีน, ผักเหี่ย, จิงจูฉ้าย


NA
โกฏจุฬาลัมภาจีน, ผักเหี่ย, จิงจูฉ้าย
จิงเหี่ย(กทม.) 
Mugwort  
Artemisia vulgaris L. indica Maxim.
Artemisia
vulgaris
L.
indica
Maxim.
ASTERACEAE
เป็นไม้ล้มลุก สูง 0.3-2 ม. แตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม มีเหง้าอยู่ใต้ดินมีกลิ่นหอม
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ใบรูปไข่ กว้าง 1.5-9 ซม. ยาว 2.5-10.5 ซม. โคนใบรูปลิ่ม ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเว้าลึกแบบขนนกขอบขนานปลายแฉกแหลม แผ่นใบเรียบ แผ่นใบล่างมีขนนุ่ม
ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 3.5-5 มม. ดอกสีเหลืองอ่อนขนาดเล็กอัดแน่นอยู่บนฐานดอก ดอกแบ่งออกเป็นดอกวงนอกกับดอกวงใน ดอกวงนอก กลีบดอกเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 2-3 แฉก ดอกวงใน กลีบดอกเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 4-5 แฉก ปลายเกสรเพศเมียแยกเป็น 2 แฉก มีใบประดับขนาดเล็ก สีเขียว 
เป็นผลแห้งไม่แตก 
เมล็ด รูปขอบขนาน ผิวเกลี้ยง
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ