มะลิไส้ไก่ (สีเหลือง)


NA
มะลิไส้ไก่ (สีเหลือง)
เขี้ยวงู(กลาง,สุราษฎร์ธานี) / เครือไส้ไก่(เลย) / ดอกใบ, ดอกเสี้ยว, ไลไก่ (กลาง) / มะลิเถื่อน, ลิ(ใต้) / มะลิป่า(กลาง,นราธิวาส) /มะลิฝรั่ง(กทม.,เชียงใหม่) / มะลิย่าน (ใต้,สุราษฎร์ธานี) / เสี้ยวต้น(กลาง,เหนือ) / ไส้ไก่ (กลาง,อุบลราชธานี)
Jasminum elongatum (Bergius) Willd.
Jasminum
elongatum
(Bergius) Willd.
OLEACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ