มังคาก


NA
มังคาก
กลี(นราธิวาส,มลายู ปัตตานี) / กาตง(นราธิวาส) /ร้อยเด(ปัตตานี)
Cynometra malaccensis Meeuwen
Cynometra
malaccensis
Meeuwen
CAESALPINIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ