สาเก


NA
สาเก
ขนุนสำปะลอ(กลาง) 
Bread friut tree / Bread nut tre
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg
Artocarpus
altilis
(Parkinson) Fosberg
MORACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 15-20 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลม แตกกิ่งก้านแผ่กว้าง เปลือกต้นสีน้ำตาล ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว
เดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ ขนาด 30-60 ซม เมื่อยังอ่อนมีรูปร่างแตกต่างกันไป เมื่อใบโตเต็มที่ ขอบใบเป็นแฉกลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ แผ่นใบหนา สีเขียวเข้มเป็นมัน
ออกดอกเป็นช่อที่ซอกใบบริเวณปลายกิ่ง ดอกสีเหลือง เป็นดอกแยกเพศ ช่อดอกเพศผู้ห้อยลง รูปร่างคล้ายกระบอง ยาวประมาณ 30 ซม. ช่อดอกเพศเมียทรงกลม
เกือบกลม ขนาด 15-20 ซม. สีเขียวอมเหลือง ภายในมีเนื้อหนุ่ม 
เมล็ด ไม่มีเมล็ด
มรกราคม
ธันวาคม
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด มาเลเซีย

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ด้วยรูปใบและทรงพุ่มที่สวยงาม จึงปลูกเป็นไม้ประดับกันมาแต่อดีต ปัจจุบันมี สาเกใบด่างที่สวยงามไปอีกแบบ

เจริญเติบโตได้ดีในที่โล่งแจ้ง แสงแดดจัด

                สกัดหน่อจากพื้นดิน และตอนกิ่ง
[1] วชิรพงศ์ หวลบุตตา. 2542. ไม้ต้นประดับ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[2] อุไร จิรมงคลการ. 2547. ผลไม้ในสวน. Fruits. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ