มะขวิด


NA
มะขวิด
มะฟิด(เหนือ)
Elephant's apple
Limonia acidissima L.
Limonia
acidissima
L.
RUTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ