มะมุด


NA
มะมุด
มะละมุดไทย(ใต้)
Horse mango
Mangifera foetida Lour.
Mangifera
foetida
Lour.
ANACARDIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ