มะเดื่อเถา


NA
มะเดื่อเถา
ตีนตุ๊กแก, ลิ้นเสือ (กลาง)
Ficus pumila L.
Ficus
pumila
L.
MORACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ