กะออก


NA
กะออก
กะเอาะ(ใต้) / เอาะ(ตรัง,ระนอง)
Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume
Artocarpus
elasticus
Reinw. ex Blume
MORACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ