ลิปสติกชมพู


NA
ลิปสติกชมพู
Aeschynanthus chinanthus
Aeschynanthus
chinanthus
GESNERIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ