ลิ้นมังกร


NA
ลิ้นมังกร
ปากมังกร (กทม., เชียงใหม่)
Snapdragon
Antirrhinum majus L.
Antirrhinum
majus
L.
SCROPHULARIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ