มะหาด


NA
มะหาด
หาด
Lok Hat
Artocarpus lacucha Roxb.ex Buch.-Ham
Artocarpus
lacucha
Roxb.ex Buch.-Ham
MORACEAE
เป็นไม้ต้น สูง 15-20 ม. เปลือกต้นสีดำ ขรุขระ แตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรี กว้าง 5-20 ซม. ยาว 10-30 ซม. ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบสากคายมือ ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว 2-3 ซม. มีหูใบเล็กร่วงง่าย

ออกเป็นช่อกลมตามซอกใบ ดอกแยกเพศ ช่อดอกเพศผู้กลม ดอกขนาดเล็กสีเหลือง ปลายกลีบดอกหยัก ดอกเพศเมีย มีกลีบดอกค่อนข้างกลมโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด
เป็นผลรวม รูปทรงกลมบิดเบี้ยว ขนาด 5-8 ซม. ผิวมีขน เนื้อผลนุ่มสีชมพู เมล็ดรูปขอบขนาน 
เมล็ด มีหลายเมล็ด
กุมภาพันธ์
เมษายน
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา ป่าดงดิบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ของประเทศไทย

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด ทนแล้ง

โดยการเพาะเมล็ด หรือตอนกิ่ง

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ