ไผ่ด่าง


NA
ไผ่ด่าง
ไผ่จีน(กทม.)
Arundinaria suberecta Munro
Arundinaria
suberecta
Munro
POACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3

ภาพประกอบ