ดาวเรืองฝรั่ง


NA
ดาวเรืองฝรั่ง
ดาวเรืองหม้อ (กทม.)
Calendula/ Pot Marigold/ Scotch Marigold
Calendula officinalis L.
Calendula
officinalis
L.
ASTERACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ