ไฟเดือนห้า


NA
ไฟเดือนห้า
ค่าน้ำ, ด็งจ้อน(ลำปาง) / เทียนแดง(กลาง,เลย) / เทียนใต้(ตะวันออกเฉียงเหนือ) / บัวลาแดง(เชียงใหม่) / ไม้จีน(ชุมพร,ประจวบคีรีขันธ์) / ไม้เมืองจีน, ดอกไม้เมืองจีน(สุราษฎร์ธานี)
Bastard ipecacuanha
Asclepias curassavica L.
Asclepias
curassavica
L.
ASCLEPIADACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ