ดาวกระจาย


NA
ดาวกระจาย
Mexican daisy
Cosmos bipinnata L.
Cosmos
bipinnata
L.
ASTERACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ