ผีเสื้อ, ไดแอนธัส


NA
ผีเสื้อ, ไดแอนธัส
Dianthus/ Sweet William
Dianthus barbatus Pall. ex Ser.
Dianthus
barbatus
Pall. ex Ser.
CARYOPHYLLACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ