กล้วยไม้ Ascocenda(ดอกชมพู,เหลือง,แดง)


NA
กล้วยไม้ Ascocenda(ดอกชมพู,เหลือง,แดง)
Ascocenda sp.1
Ascocenda
sp.1
ORCHIDACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ