เอื้องเข็มม่วง


NA
เอื้องเข็มม่วง
เขาแกะ, เอื้องเขาแกะใหญ่(กทม.) 
เอื้องครั่งฝอย(แม่ฮ่องสอน)
Ascocentrum ampullaceum (Roxb.) Schltr.
Ascocentrum
ampullaceum
(Roxb.) Schltr.
ORCHIDACEAE
ต้นสูง 4-10 ซม.
ขนาด 5-12 ? 1.5-2 ซม.  แผ่นใบหนาและแข็ง มักจะมีสีม่วงปนเขียว
ช่อดอกตั้งตรง สั้นกว่าใบ ดอกค่อนข้างแน่น เรียงตัวเวียนสลับรอบแกน ขนาดดอก 1.5 ? 1.2 ซม.กลีบปากรูปขอบขนานยาวมากกว่ากว้างประมาณ 3 เท่า ปลายมน
กุมภาพันธ์
พฤษภาคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบแล้งทางภาคเหนือและภาคตะวันตก

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ อินเดียตอนเหนือ ภูฏาน เนปาล เทือกเขาหิมาลัยทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พม่า จีน และลาว

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ