ยิปโซฟิลล่า


NA
ยิปโซฟิลล่า
Gypsophila/ Babysbreath gypsophila
Gypsophila paniculata L.
Gypsophila
paniculata
L.
CARYOPHYLLCEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ