นมเมีย


NA
นมเมีย
Hoya lacunosa Blume
Hoya
lacunosa
Blume
ASCLEPIADACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ