เอื้องเข็มแดง


NA
เอื้องเข็มแดง
เข็มแดง, เขาควาย(กทม.,เหนือ) / เขาแกะ(กทม.) / เอื้องม้าก่ำ (แม่ฮ่องสอน) 
Ascocentrum curvifolium (Lindl.) Schlt.
Ascocentrum
curvifolium
(Lindl.) Schlt.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ต้นค่อนข้างผอม สูง 10-20 ซม.ขึ้นตรงหรือเอนโค้งลง
รูปแถบ ค่อนข้างหนา กว้าง 1 ซม. ยาว 12-20 ซม. แผ่นใบค่อนข้างหนา โค้งหรือบิดเล็กน้อย ผิวใบมัน
ออกเป็นช่อตั้งตามซอกใบ ช่อดอกยาว 12-20 ซม. ยาวใกล้เคียงกับใบ จำนวน 20-30 ดอกต่อช่อ ดอกในช่อค่อนข้างโปร่ง ดอกสีแดงอมแสด บานเต็มที่กว้าง 2 ซม. กลีบปากรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 4 มม. ปลายหยักเว้าตื้น
เมษายน
พฤษภาคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา พบทั่วประเทศตามป่าโปร่งและตามป่าดิบแล้งหรือป่าเบญจพรรณในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ อินเดียตอนเหนือ ศรีลังกา พม่า และลาว

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[2] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ