ผักกาดหอม


NA
ผักกาดหอม
Oak Leaf Lettuce
Lactuca sativa L. var. crispa
Lactuca
sativa
L.
crispa
ASTERACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ