ลาเวนเดอร์


NA
ลาเวนเดอร์
Lavender
Lavendula sp.
Lavendula
sp.
LAMIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ