เอื้องเข็มแสด


NA
เอื้องเข็มแสด
พุ่มสุวรรณ, เอื้องไข่เหลือง, เอื้องฮางคาง (เชียงใหม่) / เอื้องมันปู(กลาง,เชียงใหม่) / เอื้องเหลืองพระฝาง(กทม.) / เอื้องฮ่องคำ(ลำปาง) 
Ascocentrum miniatum (Lindl.) Schltr.
Ascocentrum
miniatum
(Lindl.) Schltr.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 10-20 ซม.
 
รูปขอบขนาน กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 10-12 ซม.
ออกเป็นช่อ ตั้งตามซอกใบ ยาว 12-15 ซม. จำนวน 20-50 ดอก บานเต็มที่กว้าง 1.5 ซม.กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีแดงถึงสีแสดอมเหลือง กลีบปากสีแสด ฝาปิดกลุ่มเรณูสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ
กุมภาพันธ์
เมษายน
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา พบทั่วประเทศ ตามป่าผลัดใบหรือป่าดิบแล้ง

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 1. Thai Native Orchids 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.

ภาพประกอบ