เข็มชมพูลาว(อีสาน)


NA
เข็มชมพูลาว(อีสาน)
Ascocentrum pusillum Aver.
Ascocentrum
pusillum
Aver.
ORCHIDACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ