ยี่หร่า


NA
ยี่หร่า
/ กะเพราญวน (กทม.)/ จันทร์ขี้ไก่, เนียมต้น (แม่ฮ่องสอน)/ จันทร์หอม (เชียงใหม่)/ เนียม (กลาง,เชียงใหม่)/ โหระพาช้าง (กลาง)
Ocimum gratissimum Forssk.
Ocimum
gratissimum
Forssk.
LAMIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ