เข็มม่วงแดง


NA
เข็มม่วงแดง
เอื้องเข็มแดง(กทม.,กลาง)
Ascocentrum rubrum (Lindl.) Seidenf.
Ascocentrum
rubrum
(Lindl.) Seidenf.
ORCHIDACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ