ผักชีฝรั่ง


NA
ผักชีฝรั่ง
เทียนเยาวภานี (กลาง)/ ผักชีกะเหรี่ยง (กทม.)
Parsley/ Garden parsley
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman
Petroselinum
crispum
(Mill.) Nyman
APIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ