ลั่นทมแดง


NA
ลั่นทมแดง
Plumeria acuminata Aiton
Plumeria
acuminata
Aiton
APOCYNACEAE
เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-6 ม. เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาล ทุกส่วนมียางสีขาว
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับที่ปลายกิ่งรูปไข่กลับ กว้าง 5-8 ซม. ยาว 20-32 ซม. โคนใบสอบเรียว ปลายใบมนหรือเว้าเล็กน้อย ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบเกลี้ยง สีเขียว เนื้อใบหนา
ดอกสีขาว กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก ปลายมน โคนดอกเป็นสีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มีกลิ่นหอม 
เป็นฝักคู่ ผิวเรียบ ปลายแหลม โคนมน พอแห้งแตกออกได้  เมล็ด มีขนสีขาว ติดอยู่ที่ปลายเมล็ด สามารถปลิวไปตามลมได้
-
-
ใช่
-
-
ไม่
1
นิเวศวิทยา ถิ่นกำเนิด ประเทศเม็กซิโก การกระจายพันธุ์ การใช้งานด้านภูมิทัศน์
ชอบที่กลางแจ้งปลูกง่าย ทนแล้งทนลม ขึ้นได้ดีในดินร่วนหรือดินทรายที่ระบายน้ำดี เพาะเมล็ด ปักชำ สกัดราก
[1] พัฒน์ พิชาน. 2550. สุดยอดไม้ประดับ-ไม้ดอกหอม. ไทยควอลิตี้บุ๊คส์. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ