ปาล์มเปาโรทิส


NA
ปาล์มเปาโรทิส
Paurotis Palm
Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc.
Acoelorrhaphe
wrightii
(Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc.
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ