ปริกหางกระรอก


NA
ปริกหางกระรอก
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop Myers
Asparagus
densiflorus
(Kunth) Jessop
Myers
ASPARAGACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ