มังกรคาบแก้ว


NA
มังกรคาบแก้ว
Zygocactus/ Easter Cactus
Schlumbergera bridgesii Loefgr.
Schlumbergera
bridgesii
Loefgr.
CACTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ