สามสิบ


NA
สามสิบ
จ๋วงเครือ(เหนือ) / ผักชีช้าง(กลาง,หนองคาย) / ผักหนาม(กลาง,นครราชสีมา) / สามร้อยราก(กาญจนบุรี)
Asparagus racemosus Willd.
Asparagus
racemosus
Willd.
ASPARAGACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ