ชมพู่ด่าง


NA
ชมพู่ด่าง
Syzygium javanicum Miq.
Syzygium
javanicum
Miq.
MYRTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ