เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย


NA
เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย
กระแตไต่หิน(เลย,เหนือ) / กระปรอกหัวลง, กะปรอกหางสิงห์(ตะวันตกเฉียงใต้) / ช้องนาง(กทม.,สุราษฎร์ธานี) / หางนกยูง(สุราษฎร์ธานี) / หางนกหว้า(ยะลา) / หางสิงห์(ตราด,นครราชสีมา)
Bird's nest fern
Asplenium nidus L.
Asplenium
nidus
L.
ASPLENIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ