เฟิร์นข้าหลวง


NA
เฟิร์นข้าหลวง
Asplenium sp.1
Asplenium
sp.1
ASPLENIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ