ชงโคแดง


NA
ชงโคแดง
กาหลงแดง
Pride of De Kaap/ Nasturtium Bauhinia
Bauhinia galpinii N.E.Br.
Bauhinia
galpinii
N.E.Br.
CAESALPINIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3

ภาพประกอบ