ปาล์มเมร็งใบพาย


NA
ปาล์มเมร็งใบพาย
Asterogyne martiana H.Wendl. ex Drude
Asterogyne
martiana
H.Wendl. ex Drude
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ