NA
Goat's horn cactus
Astrophytum capricorne Britton & Rose
Astrophytum
capricorne
Britton & Rose
CACTACEAE
ต้นทรงกลมอาจสูงได้ถึง 25 ซม. สีเขียวออกซีด มีจุดขาวประปราย หนามสีน้ำตาล มีสันแหลมลึกประมาณ 2 ซม. จำนวน 9 อัน ตุ่มหนามอยู่บนสันห่างกัน 1.5-3 ซม.
หนามมีทั้งสีน้ำตาลหรือเทา หนาวยาวราว 3-7 ซม. หนามบิดเป็นเกลียว คล้ายเขาสัตว์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเฉพาะ Capricone ซึ่งแปลว่า เขาของแพะ หนามเอนไปเอนมาบอบบางคล้ายกับเส้นใยถักออกมาจากลำต้น
ออกจากส่วนยอดสุดของลำต้น เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 7 ซม. ดอกจะบานเมื่อถูกแสงแดด ดอกสีเหลืองหรือครีม มีศูนย์กลางของดอกเป็นสีแดงเลือดหมู เกสรตัวผู้สีเหลือง มีกลิ่นหอม 
-
เมล็ด เหมือนเมล็ดถั่วมีขนาดค่อนข้างใหญ่
มีนาคม
พฤษภาคม
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด เม็กซิโก

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกประดับ

[1] วราภรณ์ วิชญรัฐ. 2548. ไม้มีหนามนามแคคตัส. พิมพ์ครั้งที่ 1 . สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น. กรุงเทพมหานคร
[2] คณะอาจารย์วิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2534. ตำราปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์แคคตัสและไม้ใบอวบ. หจก. 
บรรณกิจเทรดดิ้ง. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ