กระบองเพชรหมวกสังฆราช


NA
กระบองเพชรหมวกสังฆราช
Bishop’s cap
Astrophytum myriostigma Lem.
Astrophytum
myriostigma
Lem.
CACTACEAE
เมื่อต้นยังเล็กเป็นทรงกลม เมื่อโตขึ้นเป็นทรงกระบอก สูงได้ถึง 60 ซม. ผิวสีเขียว มีจุดสีขาวซึ่งมีปุยขนสีขาวเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วลำต้น สันต้นมี 5 สัน อาจมีถึง 7-8 แต่หายาก สันลึก 4.5 ซม. ตุ่มหนามอยู่บนสันและมีปุยขนสีขาวอ่อน 
ไม่มีหนามปรากฏ
เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 4-6 ซม. ดอกสีเหลืองซีด เกสรตัวเมียเป็นตุ้มตรงปลาย มีอยู่  7 อัน สีเหลือง
สีเขียว
เมล็ด ใหญ่สีน้ำตาล
มีนาคม
เมษายน
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด เม็กซิโกตอนเหนือในที่สูงราว 2,250 ม. เหนือระดับน้ำทะเล

การกระจายพันธุ์

                การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกประดับ
[1] วราภรณ์ วิชญรัฐ. 2548. ไม้มีหนามนามแคคตัส. พิมพ์ครั้งที่ 1 . สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น. กรุงเทพมหานคร
[2] คณะอาจารย์วิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2534. ตำราปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์แคคตัสและไม้ใบอวบ. หจก. 
บรรณกิจเทรดดิ้ง. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ