ว่านน้ำ


NA
ว่านน้ำ
คาเจี้ยงจี้, ฮางคาวน้ำ, ฮางคาวบ้าน, ผมผา(เหนือ) / ไคร้น้ำ(เชียงใหม่,อุตรดิตถ์) / ตะไคร้น้ำ(กลาง,สระบุรี) / ส้มชื่น(กลาง,เหนือ) / ฮางคาวผา(เชียงใหม่)
Calamus root / Cinnamon sedge / Myrtle grass / Sweet rush
Acorus calamus L.
Acorus
calamus
L.
ARACEAE
พืชล้มลุกที่มีอายุหลายปี ลำต้นเป็นเหง้าแข็งเลื้อยทอดอยู่ใต้ดิน มีข้อปล้องถี่ รากแตกทางด้านล่างของเหง้ายึดพื้นดินไว้ ลำต้นเหนือดินสูงประมาณ 80 ซม. (กาบใบหุ้มซ้อนกันเป็นลำต้นเทียม)
กอใบที่แตกเรียงกันเป็นแผงโคนก้านใบแผ่หุ้มลำต้นไว้ ใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน ไม่มีก้านใบ แผ่นใบยาว 70 – 80 ซม. กว้าง 1 – 2 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ สีเขียว เป็นมัน แผ่นใบห่อตัวไม่แผ่
ออกเป็นช่อแทงออกจากเหง้าใต้ดิน รูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 6 ซม. ดอกย่อยเรียงอัดแน่นเป็นแท่ง ก้านชูดอกยาวกลม ดอกย่อยเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบรวม 6 กลีบ เกสรเพศผู้ 6 อัน รังไข่มีเพียง 2 – 3 ช่อง ภายในมีไข่อ่อนหลายใบ
เดี่ยวแบบผลสดเปลือกเป็นเมือกหุ้ม มีขนาดเล็ก อัดแน่นกันอยู่บนแกนเป็นรูปทรงกระบอก
เมล็ด มีเมล็ด 2 – 3 เมล็ด 
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1
นิเวศวิทยา พบตามลำธาร น้ำตก
ถิ่นกำเนิด
การกระจายพันธุ์
การใช้งานด้านภูมิทัศน์
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] สุชาดา ศรีเพ็ญ,คุณหญิง. 2542. พรรณไม้น้ำในประเทศไทย.  บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน). กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ