มะเฟือง


NA
มะเฟือง
Carambola  
Averrhoa carambola L.
Averrhoa
carambola
L.
OXALIDACEAE
เป็นไม้ต้นที่สูงได้ถึง 10 ม. เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม
ประกอบแบบขนนก ปลายคี่ ใบย่อยรูปไข่ปลายแหลม ใบป้อมเกือบกลม โคนใบมนกลม
ช่อดอกออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกห้อยลง ดอกสีชมพูอมม่วง ปลายกลีบโค้งงอน
หยักเว้าเป็นร่องลึก เมื่อสุกมีสีเหลือง เนื้อฉ่ำน้ำ  เมล็ด ภายในมีเมล็ดรูปรีแบน สีน้ำตาล
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ มีการกระจายพันธุ์ในประเทศเขตร้อน

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.  [2] อุไร จิรมงคลการ. 2547. ผลไม้ในสวน. Fruits. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ