สะเดาเทียม


NA
สะเดาเทียม
เทียม(ใต้) / สะเดาช้าง(กลาง,เลย) 
Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs
Azadirachta
excelsa
(Jack) Jacobs
MELIACEAE
เป็นไม้ยืนต้นสูงตรงไม่มีกิ่งขนาดใหญ่ เมื่ออายุน้อยเปลือกต้นเรียบ เมื่ออายุมากเปลือกจะแตกเป็นแผ่นล่อนสีเทาปนดำ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ
เป็นใบประกอบ ขอบใบหยักคล้ายฟันเลื่อย ใบเบี้ยวไม่ได้สัดส่วน ปลายใบแหลมเป็นติ่ง ฐานใบเบี้ยวไม่เท่ากัน เนื้อใบหนา เกลี้ยง สีเขียวเป็นมัน
ออกดอกเป็นช่อตามง่ามใบหรือปลายกิ่ง มีสีขาว
ทรงกลมรี ผลแก่สีเขียว เมื่อสุกจะเป็นสีเหลือง
มีนาคม
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา ตามเรือกสวนไร่นา แถบภาคใต้ของประเทศไทย

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ำและอากาศได้ดี

โดยการเพาะเมล็ดในถุงเพาะกล้าจนงอก และแข็งแรงก่อนจึงย้ายไปปลูกลงดิน

[1] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ