สะเดา


NA
สะเดา
กะเดา (ใต้)/ สะเลียม (เหนือ,อุตรดิตถ์) 
Siamese neem/ Siamese neem tree/ Neem Tree 
Azadirachta indica A.Juss. siamensis Valeton
Azadirachta
indica
A.Juss.
siamensis
Valeton
MELIACEAE
ไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 20 ม. เรือนยอดเป็นพุมกลมทึบ เปลือกสีเทาอมน้ำตาล แตกเป็นร่องลึกตามยาว 
ยอดอ่อนสีน้ำตาลแดง ใบประกอบแบบขนนก เรียงตัวแบบสลับ รูปใบหอก กว้าง 3-4 ซม. ยาว 4-8 ซม. โคนใบเบี้ยว ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย แผ่นใบเรียบ สีเขียว เป็นมัน
ออกเป็นช่อใหญ่ตามปลายกิ่ง สีขาวนวล กลีบเลี้ยงมี 5 แฉก โคนติดกัน กลีบดอกโคนติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก
สดรูปร่างรี มีเนื้อฉ่ำน้ำ ผลแก่สีเหลือง ขนาด 0.8-1 ซม. เมล็ด มี 1 เมล็ด รูปรี
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา ป่าเบญจพรรณค่อนข้างแล้งและป่าแดง

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ดินทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง

                เพาะเมล็ด
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [2] คณะผู้ดำเนินงานโครงการให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2553ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. [3] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.  [4] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ