มะไฟ


NA
มะไฟ
ส้มไฟ(ใต้) / หัมกัง(เพชรบูรณ์) 
Baccaurea ramiflora Lour.
Baccaurea
ramiflora
Lour.
EUPHORBIACEAE
เป็นไม้ต้นสูงได้ถึง 25 เมตร
 
รูปรีแกมรูปไข่กลับ ปลายใบเรียวแหลม ออกเวียนสลับรอบกิ่ง
ช่อดอกออกเป็นกระจุกตามกิ่ง ห้อยลง ดอกสีชมพูอมเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
ค่อนข้างกลม ก้านช่อผลสีแดงเรื่อ เมื่อสุกสีเหลือง เนื้อหุ้มเมล็ดนุ่ม
เมล็ด มีสีชมพู มี 3-4 เมล็ดต่อผล
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณทั่วทุกภาคของไทย

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ มีการกระจายพันธุ์ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ สามารถปลูกเป็นไม้ประดับที่ให้ร่มเงาดี

[1] อุไร จิรมงคลการ. 2547. ผลไม้ในสวน. Fruits. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ