ปาล์มแบคทิส


NA
ปาล์มแบคทิส
Bactris gasipaes Kunth
Bactris
gasipaes
Kunth
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ