ตองแตก


NA
ตองแตก
ตองแต่(ประจวบคีรีขันธ์) / ถ่อนดี, ทนดี(กลาง,ตรัง) / นองป้อม,ลองปอม(เลย) 
Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh
Baliospermum
solanifolium
(Burm.) Suresh
EUPHORBIACEAE
เป็นไม้พุ่ม สูง 1-2 ม. เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาล ยอดอ่อนมีขนสีขาว
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ใบมีขนาดและรูปร่างต่างกัน ใบที่ยอดรูปรี กว้าง 3-4 ซม. ยาว 6-7 ซม. ใบที่โคนต้น ขอบใบหยักเว้า 3-5 แฉก รูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 7-8 ซม. ยาว 5-18 ซม. ขอบใบจักเป็นซี่ฟันห่างไม่สม่ำเสมอ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบบาง ก้านใบยาว 2-6 ซม.  
ออกเป็นช่อตามซอกใบ ดอกแยกเพศอยู่ช่อเดียวกัน ดอกเพศผู้อยู่ตอนบนของช่อ กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ ไม่มีกลีบดอก ดอกเพศเมียอยู่ที่โคนช่อดอก กลีบเลี้ยงรูปไข่ปลายแหลมไม่มีกลีบดอก  
แบ่งเป็น 3 พู ปลายเว้า กลีบเลี้ยงติดอยู่ที่ขั้วผล ผลแก่แตกกลางพู
เมล็ด มีเมล็ด 1 เมล็ดอยู่ในแต่ละพู
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ