ไผ่ป่า


NA
ไผ่ป่า
ชารอง(นครพนม) / ไผ่รวก(กลาง,กาญจนบุรี) / ไผ่หนาม(กลาง)
Bambusa bambos (L.) Voss
Bambusa
bambos
(L.) Voss
POACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3

ภาพประกอบ