เบบี้กีวีฟรู้ท


NA
เบบี้กีวีฟรู้ท
Actinidia arguta Miq.
Actinidia
arguta
Miq.
ACTINIDIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ